10000x mikroskop

Že si dokážeme představit nové odvětví bez všudypřítomného používání strojů, které usnadňují a zlepšují lidskou práci. Všechny druhy výrobních činností vyžadují specializované technologie, které jsou nespolehlivé a neúspěšné. Aby se zabránilo negativnímu dopadu defektu na celý výrobní proces, doporučuje se použít ochranná opatření, jako jsou prasklé kotouče, tj. Prasklé kotouče.

Varikosette

Tyto slabé prvky hrají v případě nekontrolovaného zvýšení tlaku v úspěchu selhání velmi vysokou hodnotu. Jejich správný provoz umožňuje nasměrování nadměrného tlaku na toto místo, což zabraňuje vážnému poškození systému. V závislosti na tom, zda dlaždice hrají v kapalinách nebo v plynech, sdílejí tvar a způsob použité technologie. Určitým modelem těchto bezpečnostních bodů jsou malé řezy, díky kterým se po překročení určitého počtu tlaků média, ve kterém se nachází, rozbije. Technologicky vyspělejší dlaždice jsou vyrobeny pomocí laseru a mohou minimalizovat slabiny v jejich struktuře, které směřují do vchodu do hlavy. Desky mají podobnou práci jako pojistné ventily, ale rozdíl mezi těmito dvěma typy ochrany spočívá v tom, že jejich počet musí být pokaždé, když dojde k poruše, nahrazen. Jejich design je však činí levnějšími než ventily. Pravděpodobně bude použita bezpečnostní deska společně s ventilem. V tomto případě se oba prvky vzájemně doplňují. Úlohou desky je pomoci ventilu proti infekci a korozi a ventil chrání v případě poruchy. Hodnota tohoto výstupu je možnost použití ventilu s několika horšími technologickými a materiálovými parametry, za které budeme platit levněji než při úspěchu nákupu ventilu pro vlastní práci. Volba správného řešení by měla vždy záviset na vlastnostech konkrétního stroje.