Bezpecnostni normy pro autosedacky

ATEX je právní dokument Evropské unie upravující požadavky na ochranu a prevenci zdraví, které musí splňovat každý produkt uvedený do provozu na potenciálně výbušných povrchech. Nejnovější směrnice, po harmonizaci již existujících norem ATEX 2014/34 / EU, začne fungovat od 20. dubna 2016, každý produkt bude potřebovat následující označení:

https://energy-bb.eu/cz/

1. Označení CE, 2. identifikační číslo jednotky, která osvědčení vydala, 3. symbol odolný proti výbuchu, 4. skupina výbuchu, 5. kategorie zařízení, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotní třída.Každé jídlo chce být naplánováno tak, aby během výroby nepředstavovalo hrozbu. Vydávání certifikátu autorizovanými subjekty (např. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Zkušební a certifikační středisko Ltd Gliwice se používá s následujícími postupy: 1. ES přezkoušení typu - přebírá plán, který zajistí, že zařízení splňuje přísné požadavky směrnice, 2. zajištění kvality výroby - postup schvalování systému jakosti, umožňující výrobku označení CE a vydávání prohlášení o shodě, 3. ověřování výrobku - postup zkoušení a kontroly u každého materiálu vyrobeného v projektu za účelem navázání spolupráce s poradenstvím, 4. zajištění kvality produktu - postup použitý systém jakosti, včetně závěrečné kontroly a zkušenosti s výrobkem, 5. spolupráce se zaměstnancem - postup pro provádění vhodných zkoušek pro každou vyrobenou položku výrobcem ve smyslu zajištění jeho synchronizace se zákazníkem předloženého v certifikátu ES přezkoušení typu a zásadně známých požadavků, 6. interní pro kontrolu výroby - postup pro přípravu technické dokumentace zařízení, dokumenty by měly být uchovávány po dobu 10 let od výroby poslední kopie, 7. předání technické dokumentace oznámenému subjektu k uložení, dokumentace by měla mít obecný popis, konstrukci, výkresy, schémata, popisy, seznam norem , výsledky zkoušek a výpočtů, prohlášení o shodě, 8. ověření jednotkové výroby.