Matematicke maxima programu

V současné době, v pohybu s velmi rychlým vývojem moderních počítačových metod, se FEM (metoda konečných prvků rychle bránila extrémně prestižním nástrojem pro numerickou analýzu různých konstrukcí. Modelování MES našlo velmi důležitou aplikaci prakticky ve všech těchto oblastech inženýrství a v aplikované matematice. V nejjednodušších termínech, mluvit MES, to je nebezpečná metoda řešení diferenciálních a parciálních rovnic (po předchozí diskretization ve správném prostoru.

WelltoxWelltox - Objevte nejlep¹í zpùsob, jak zabarvit!

Co je MESMetoda konečných prvků, v současné době jedna z nejjednodušších počítačových metod pro stanovení napětí, zobecněných sil, deformací a posunů v analyzovaných strukturách. Modelování MES se skládá ze systému těla pro konečný počet konečných prvků. V sektoru každého jednotlivého prvku mohou být provedeny některé aproximace a všechny neznámé (hlavně posuny jsou prezentovány dodatečnou interpolační funkcí, která využívá hodnoty rolí v uzavřeném počtu bodů (hovorově nazývaných uzly.

Aplikace MES modelováníV moderní době se síla konstrukce, napětí, posunutí a simulace deformací kontroluje metodou FEM. V počítačové mechanice (CAE s touto technologií, můžete studovat a tepelný tok a proudění kapaliny. Metoda MES je také vhodná pro vyhledávání dynamiky, statiky strojů, kinematiky a magnetostatických, elektromagnetických a elektrostatických efektů. MES modelování může být dosaženo ve 2D (dvourozměrný prostor, kde diskretizace odkazuje především na rozdělení určité oblasti na trojúhelníky. Díky této metodě můžeme vypočítat hodnoty, které se objeví při výběru daného programu. Tato metoda však má jakákoli omezení, co by mělo být.

Největší výhody a nevýhody metody FEMNejdůležitější výhodou MES je přesná možnost získání správných výsledků i pro velmi složité tvary, pro které by bylo velmi jednoduché provádět běžné analytické výpočty. V praxi to dokazuje, že dané problémy lze hrát v mysli počítače, aniž by bylo nutné budovat drahé prototypy. Takový mechanismus ve velmi důležité míře usnadňuje celý proces návrhu.Rozdělení studované oblasti do stále více slabších prvků vede k přesnějším výsledkům výpočtů. Měli byste mít plus a že je pak mnohem vyšší poptávka po výpočetním výkonu moderních počítačů. Je třeba také připomenout, že v takovém případě je třeba vážně odhadnout i celkové chyby výpočtu, které vyplývají z častého sbližování zpracovaných hodnot. Je-li zkoumaná oblast tvořena několika stovkami tisíc dalších prvků, což jsou nelineární vlastnosti, v takové situaci je třeba výpočet upravit v nových iteracích, díky čemuž bude čistý výstup čistý.