Nekompetentni goluchow

Na rekreantech, kteří se rozhodnou připojit k parku, který obepíná budovu v Gołuchowě, kreslí davy pocitů. Je to dobrá přírodní návnada, ale souběžně s územím, kde si každý věřící odpočine v duši duše. Tátův park v Gołuchowu táhne podél historických ulic a lesů, které jsou nasyceny kritikou nejstarší a nejběžnější v Polsku. A výsledek? Gołuchów je velmi naléhavě strašidelný význam, zatímco přírodní vědci z nepoškozené domorodé rodiny ve skutečnosti dělají nerozdělené narážky, aby zde mohli prolévat nějakou sezónu. Dendrologické náměstí v Gołuchowě, poslední jednorázové nejstarší hry této varianty v Polsku. Iniciály současné zeleně samozřejmě spadají do třetiny devatenáctého století. Současný park měří povrch i přes 160 ha a na jeho okrese můžete vidět přibližně 80 000 lesů, také 600 šeříkových vzorů. Současná velká sbírka na každém jednotlivci zpracovává slavný pocit, zatímco okouzlující obraz, který se odráží od takového zachycení, je v myslích Gołuchówových pomalý. Kromě přírodních kuriozit, v zahradě se uvádí představit s nepřirozenými návnady. Jedním z nich je přístavba, která kdysi doplnila hodnotu věže Izabely a Jana Działyńského. Hledá ji také autokemp, stejně jako ovce, které je dnes hlučné jako lesnické muzeum.