Pokladna samsung er 350 f

Každý podnikatel, který má ve svém soukromém jménu registrační pokladny, se každý den potýká s novými problémy, které mohou pokrmy také způsobit. Stejně jako všechna elektronická zařízení nejsou pokladny bez chorob a někdy se rozpadají. Ne všichni majitelé společnosti vědí, že v určitém okamžiku, kdy jsou záznamy vedeny pomocí pokladny, by měli mít druhé takové zařízení - samozřejmě v případě selhání tohoto základního zařízení.

Nedostatek náhradní pokladny elzab při prodeji produktů nebo asistence může mít za následek pokuty uložené finančním úřadem, protože to zabrání rozdělení prodejního seznamu na hlavní jednotku. Doklady vedené spolu s pokladnou by měly obsahovat servisní knížku pokladny. Tento materiál nejen doplňuje všechny opravy zařízení, ale také přijímá data o fiskalizaci pokladny nebo výměně její paměti. V servisní knížce vyžaduje zápis další jedinečné číslo, které finančnímu úřadu přidělil registrační pokladna, název podniku a adresa provozovny, kde se částka zpracovává. Všechny tyto zprávy jsou platné pro daňové kontroly. Všechny novinky v povědomí o pokladně, její změna navíc patří k činnostem specializované služby, se kterou by měl mít každý podnikatel, který používá pokladny, podepsanou smlouvu. Co je vysoce - měli byste informovat finanční úřad o každé změně technika pokladny. Prodej v pokladnách by měl probíhat v nepřetržitém pořadí, protože pro úspěšné zaplnění paměti pokladny si musíte vyměnit svůj názor za moderní a přitom si pamatovat, abyste si tuto paměť přečetli. Čtení paměti fiskální pokladny pravděpodobně také bude - pokud byla opravena pouze autorizovanou osobou. Kromě toho musí být tato operace provedena za přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Odečtením paměti fiskální pokladny je vyhotovena příslušná zpráva, jejíž kopie je zaslána finančnímu úřadu a druhá podnikateli. Vyžaduje, aby tato zpráva byla uložena v souladu s různými dokumenty týkajícími se pokladny - jeho chybou může být pokuta uložená úřadem.