Rocni zuctovaci prace v nemecku

Nedávné změny v usnesení o DPH, které začalo fungovat od ledna 2015, přinesly mezi druhými skupinami podnikatelů nutnost provádět vypořádání pomocí pokladny. A přestože někteří podnikatelé jsou stále od povinnosti vydávat účtenky rozhodnuti, jsou jména, která nabízejí své služby klientům, povinna vypořádat práci pomocí pokladen.

Kdo musí být fiskální pokladna?Registrační pokladny jsou potřeba ve společnostech, které aplikují naše podnikání na dámské (B2C. A společnosti, jejichž roční nákupy nepřesahují čistou částku 20 000 PLN, nemají povinnost vydávat daňové příjmy. Na druhé straně, pokud podnikatel zahájí svou činnost během daňového roku, vzniká povinnost mít pokladnu, když obrat přesáhne 20 000 PLN. V dalším vývoji existuje katalog činností, které nepodléhají potřebě vydávat účtenky vytištěné pokladnou.

Pomoc a cíle spojené s registrací pokladny.Předtím, než podnikatel začne používat pokladnu, musí tuto skutečnost nahlásit nejbližšímu finančnímu úřadu spolu s adresou, kde bude doporučena pokladna. Spolu s těmito doklady musíte předložit originál dokladu o zakoupení pokladny a potvrzení o tom, že zakoupená pokladna splňuje požadavky - technologické a provozní - v usnesení o DPH. Formální požadavky, které musí být stanoveny před použitím pokladny, jsou stále kombinovány s pomocí, kterou můžete získat za nákup pokladny. Reliéf spolu s nákupem pokladny činí až 90% z pořizovací ceny pokladny, nejvýše však 700 PLN. Pokladník se také musí starat o jeho pravidelný servis na autorizovaných místech, ale obsluha pokladny nesmí trvat méně než každých 25 měsíců. Prodloužení této doby může vyžadovat vrácení slevy při nákupu pokladny.

Vedení pokladny také znamená vydávání originálních účtenek zákazníkům a uchovávání kopií účtenek po dobu 2 let na konci účetního roku, ve kterém byly rozděleny. Pokladník musí stále tisknout pravidelné zprávy - denní, týdenní a měsíční - vytvářené pokladnou.