Znecisteni v anglictine

Vývoj technologie průmyslového zpracování pro všechny typy materiálů vyvolal obzvláště velký problém, kterým je nadměrné a výrazně škodlivé opylování. Řešení této hádanky je téma, které je nutné pro každou společnost, která je vzhledem k typu prováděné práce vystavena znečištění prachem.

Škodlivost tohoto znečištění ovlivňuje nejen velmi nebezpečnou představu o zdraví lidí a osob vystavených jeho úkolům, ale také v případě prachu pocházejícího ze zpracování dřeva nebo biomasy, může způsobit nebezpečí výbuchu nebo požáru. Z posledního začátku je nejdůležitější podmínkou pro zajištění bezpečnosti výroby co nejrychlejší umístění filtrace prachu co nejlepším způsobem.V současné době vznikají stále účinnější systémy odprašování v tomto sektoru (systémy odprašování, které nejen čistí vzduch, ale díky novým řešením jsou energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí. S ohledem na problematiku průmyslového opylování a na to, kolik různých průmyslových odvětví pokrývá - je možné přizpůsobit filtrační zařízení poptávce.Nejběžnější jsou čistící systémy založené na cyklónech - je důležité je vázat tak, že organizujete cyklonové baterie tímto způsobem. Cyklony, které jsou založeny na myšlence odstředivé síly, jsou široce uznávány jako účinné, kromě nízkých rozměrů a nízkých investičních nákladů. Novým přístupem jsou filtrační filtry prachu - tkanina, ve které se používají různé typy tkanin, hedvábného papíru nebo plstí. Navzdory vysoké účinnosti textilních filtrů je velká nevýhoda - velké investiční náklady.

Filtrační systémy mohou být vytvořeny s ohledem na modul - drží všechny podsestavy nebo hybridní sestavy vyrobené z nezávisle ovládaných prvků v jednom celku. Náklady na stavbu prachových kolektorů nechtějí být typem použité technologie, ale také velikostí, která vyžaduje čištění. Průmyslové zpracování, ve kterém takové procesy, jako je manipulace, drcení, prosévání, míchání nebo extrakce surovin, nemohou fungovat bez existence komplexních filtračních systémů.